Avukat Ücretleri 2022

Ankara Barolar Birliği‘nin belirlemiş olduğu ücret tarifelerini aşağıda belirttik. Avukatlık ücret tarifeleri davaların niteliğine göre değişebilmektedir. Online avukatlık danışmanlık hizmet tarifelerimiz dahil olmak üzere tüm güncel fiyatlara web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Avukat Fiyatları

Avukat Fiyatları

2021 Yılı Boşanma Davası ve Avukat Ücreti

 • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar 8.200 TL
 • Nişan bozulmasından doğan davalar 8.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 • Anlaşmalı boşanma davaları 9.500 TL
 • Çekişmeli boşanma davaları 12.500 TL
 • Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli davalar 12.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 11.500 TL
 • Nafaka davası 8.800 TL
 • Evlat edinme davası 8.800 TL
 • Ailenin korunmasına ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanundan doğan davalar 8.200 TL
 • Tenfiz ve tanıma davaları 10.600 TL

Birinci Bölüm Ücret Tarifesi

 • Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) : 640.00 ₺ Takip eden her saat için : 450.00 ₺
 • Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) : 1,750.00 ₺  Takip eden her saat için 800.00 ₺
 • Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) : 1,500.00 ₺ Takip eden her saat için : 850.00 ₺
 • Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesinde : 950.00 ₺
 • Sözleşme vb. belgelerin hazırlanması: Kira sözleşmesi vb. – 1,250.00 ₺, Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb. belgelerin hazırlanması – 3,500.00 ₺
 • Şirket ana sözleşmesi, Şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler : 1,800.00 ₺
Ağır Ceza Avukatı Fiyatları

Ağır Ceza Avukatı Fiyatları

İkinci Bölüm Ücret Tarifesi

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 • Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için : 975.00 ₺
 • Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, degiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapilan işler için : 1,500.00 ₺
 • İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için : 450.00 ₺
 • Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarının alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için : 6,900.00 ₺
 • Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için : 3,250.00 ₺
 • Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde; duruşmasız ise : 13,500.00 ₺ – duruşmalı ise: 21,600.00 ₺

Üçüncü Bölüm Ücret Tarifesi

1136 sayili Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulmasi Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
 • Yapı kooperatiflerinde : 2.270,00 ₺
 • Anonim Şirketlerde ( Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.) :  3.405,00 ₺

 

Dördüncü Bölüm Ücret Tarifesi

 • Kamu kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti (Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir. : 3.405,00 ₺

İkinci Kısım Ücret Tarifesi

Yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile Maktu ücrete Bağlı Hukuki yardımlara ödenecek ücret

 • Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, helillerin tespiti, icranin geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için: duruşmasız ise – 910,00 ₺, duruşmalı ise – 1.125,00 ₺
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için:  1.500,00 ₺
 • Ortaklığın giderilmesi ve taksim davalari için :  3.405,00 ₺
 • Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler izin : Duruşmasız ise – 2.270,00 ₺ ; Duruşmalı ise – 2.940,00 ₺
 • Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için : 2.040,00 ₺

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 • İcra Dairelerinde yapılan takipler için : 7.200,00 ₺
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen işlcr için:  840,00 ₺
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için:  1.360,00 ₺
 • Tahliyeye ilişkin icra takipleri için:  1.360,00 ₺
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için :  1.240,00 ₺
 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için:  1.240,00 ₺
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için:  1.740,00 ₺
 • Sulh Ceza Hakimlikleri ve infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için :  1.600,00 ₺
 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için:  4.050,00 ₺
 • Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için: 2.040,00 ₺
 • Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için : 5.900,00 ₺
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için:  8.200,00 ₺
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için : 4.080,00 ₺
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için : 8.200,00 ₺
 • Askerlik Kanunlari uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için: 2.270,00 ₺
 • İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için : Duruşmasız ise 2.040,00 ₺ – Duruşmalı ise 3.110,00 ₺
 • İlk derecede görülen davalar için:  3.375,00 ₺
 • İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için : 2.040,00 ₺
 • Sayıştay’da görülen hesap yarğılamaları için Duruşmasız ise : 3.600,00 ₺ Duruşmalı ise – 4.080,00 ₺
 • Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için – İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için – duruşmalı ise  5.940,00 ₺
 • Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için:  5.940,00 ₺
 • 20 Daniştay’da ilk derecede görülen davalar için : Duruşmasız ise 3.600,00 ₺ – Duruşmalı ise 5.940,00 ₺
 • Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 3.600,00 ₺
 • Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için – Yüce Divan sifati ile bakılan davalar 12.600,00 ₺ – Bireysel başvuru Duruşmalı ise 5.940,00 ₺ – Duruşmasız ise 3.600,00 ₺
 • Diğer dava ve işler 7.425,00 ₺

“Avukat Fiyatları. Ağır Ceza Avukatı Fiyatları. Boşanma Avukatı Fiyatları 2022. Boşanma Avukatı Fiyatları. Boşanma Avukatı Fiyatları. Boşanma Davası Açma Fiyatı. Boşanma Davası Fiyatları. Ceza Avukatı Fiyatları. Ağır Ceza Avukat Ücretleri 2022. Ağır Ceza Avukatları Ücretleri.  Ağır Ceza Dava Ücretleri. Avukat Danışma Ücretsiz. Ceza Avukatı Ücretleri 2020. Ceza Avukatı Ücretleri. İş Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma. Ücretsiz Avukat Danışma Hattı. Ücretsiz Avukat Danışma.”

author-avatar

Av. Gözde Güzin Kılınçer

1989 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ted Zonguldak Koleji ve Amerika Michigan'da bulunan Columbia Central High School'dan yüksek onur ile mezun olan Gözde Güzin Erol Kılınçer , 2008 yılında ülkesine dönmüş ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun olmuştur. Gözde Güzin Erol Kılınçer , müvekkillerinin bireysel ve kurumsal hukuki danışmanlık ve avukatlık ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sektörlerden uluslararası ve yerel düzeyde önemli deneyime sahiptir. Pazar lideri firmalara, inşaat, dış-ticaret, perakende, imalat, havacılık dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli sektörlere stratejik tavsiyelerde bulunur. Türkiye'nin lider şirketlerine hizmet vermiş olan Gözde Güzin Erol Kılınçer gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerine sayılanlarla sınırlı kalmaksızın; İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Sözleşme Yönetimi, Boşanma Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Davaları alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmetlerivermektedir. Avukat Gözde Güzin Erol Kılınçer 2013 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık hayatına devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.