AİLE HUKUKU DAVALARI

Aile Hukukuna ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanun’da boşanma davası açmak için sebepler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası (MK m.166),
  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (MK m.161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası (MK m.162),
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası (MK m.163),
  • Terk sebebiyle boşanma davası (MK m.164),
  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Aile hukuku sorunlarında tarafların avukatlığını yapan vekillere halk arasında “boşanma avukatı” veya “boşanma hukuku avukatı” denilmektedir. Esasen boşanma hukuku doğru bir kullanım değildir. Medya ve dizilerde boşanma avukatı tanımlamasının çok fazla kullanılması sonucunda boşanma avukatı tanımlaması halk tarafından fazlaca benimsenmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

4721 sayılı Medeni Kanun’a göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

  • Anlaşmalı boşanma davası,
  • Çekişmeli boşanma davası.

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın boşanmanın tüm sonuçları hakkında düzenlemeler yaparak bir protokol oluşturmak suretiyle evlilik birliğini sona erdiren bir dava çeşididir. Anlaşmalı boşanma davasında düzenlenecek protokolün taraflar için büyük önemi vardır. Bu nedenle taraflar her ne kadar boşanma yönünden anlaşsa da; boşanmanın feri hükümleri denilen velayet, ziynet (takı) paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, banka hesaplarının paylaşımı, gayrimenkul ve menkullerin paylaşımı gibi hükümlerin özenle ve ayrıntılı şekilde düzenlenmesi için aile hukukunda uzman avukatın yardımını alması fazlaca önem taşır. Büromuzda anlaşmalı boşanma davası için taraflara ihtiyaç duydukları tüm hukuki destek uzman avukatlarımızca sağlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ise, taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda anlaşmanın sağlanamadığı ve kararın tarafların sunacağı delillerle ve talepleriyle bağlı olarak aile mahkemesi tarafından verileceği bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası yani anlaşmanın sağlanamadığı boşanma davasında usul kuralları çok önemlidir.  ” Ankara Hukuk Bürosu olarak büromuzda çekişmeli boşanma davası için taraflara ihtiyaç duydukları tüm hukuki destek uzman avukatlarımızca sağlanmaktadır.

author-avatar

Av. Gözde Güzin Kılınçer

1989 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ted Zonguldak Koleji ve Amerika Michigan'da bulunan Columbia Central High School'dan yüksek onur ile mezun olan Gözde Güzin Erol Kılınçer , 2008 yılında ülkesine dönmüş ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun olmuştur. Gözde Güzin Erol Kılınçer , müvekkillerinin bireysel ve kurumsal hukuki danışmanlık ve avukatlık ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sektörlerden uluslararası ve yerel düzeyde önemli deneyime sahiptir. Pazar lideri firmalara, inşaat, dış-ticaret, perakende, imalat, havacılık dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli sektörlere stratejik tavsiyelerde bulunur. Türkiye'nin lider şirketlerine hizmet vermiş olan Gözde Güzin Erol Kılınçer gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerine sayılanlarla sınırlı kalmaksızın; İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Sözleşme Yönetimi, Boşanma Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Davaları alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmetlerivermektedir. Avukat Gözde Güzin Erol Kılınçer 2013 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık hayatına devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.