TAZMİNAT DAVALARI

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat taleplerini konu alır. Genel olarak, “maddi tazminat davası” ve “manevi tazminat davası” olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

Maddi tazminat davası, karşı tarafın haksız fiili sebebiyle malvarlığınızda veya bedeninizde meydana gelen zararlar sebebiyle açılır. Maddi tazminat davalarına örnek olarak; ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet ve işgücü kaybı tazminatı, sözleşmenin uygulanmaması sebebi ile yoksun kalınan kara ilişkin tazminat verilebilir. Bu örneklendirmeler tahdidi olmayıp genişletilebilir. Maddi tazminat davaları için taraflara ihtiyaç duydukları tüm hukuki destek Ankara’da bulunan hukuk büromuzdaki uzman avukatlarımızca sağlanmaktadır.

  • Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır. Yargıtay, manevi tazminat davalarında edinilecek tazminat miktarı belirlenirken duyulan acı, elemin bir nebze de olsa rahatlatılmasını fakat duyulan acı, elem sebebi ile zenginleşmemesini istemektedir. Manevi tazminat davaları için” Ankara Hukuk Bürosu” nu arayıp bilgi ve hukuki destek alabilirsiniz

Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş hukukundan kaynaklanan ihbar veya kıdem tazminatı, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Tazminat davalarına giren avukatlara halk arasında tazminat avukatı denilmektedir.

author-avatar

Av. Gözde Güzin Kılınçer

1989 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ted Zonguldak Koleji ve Amerika Michigan'da bulunan Columbia Central High School'dan yüksek onur ile mezun olan Gözde Güzin Erol Kılınçer , 2008 yılında ülkesine dönmüş ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun olmuştur. Gözde Güzin Erol Kılınçer , müvekkillerinin bireysel ve kurumsal hukuki danışmanlık ve avukatlık ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sektörlerden uluslararası ve yerel düzeyde önemli deneyime sahiptir. Pazar lideri firmalara, inşaat, dış-ticaret, perakende, imalat, havacılık dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli sektörlere stratejik tavsiyelerde bulunur. Türkiye'nin lider şirketlerine hizmet vermiş olan Gözde Güzin Erol Kılınçer gerçek kişi ve tüzel kişi müvekkillerine sayılanlarla sınırlı kalmaksızın; İnşaat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Sözleşme Yönetimi, Boşanma Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Tazminat Davaları alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmetlerivermektedir. Avukat Gözde Güzin Erol Kılınçer 2013 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık hayatına devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.